Werkschepen

Werkschepen

Naast jacht betimmering, betimmeren wij ook werkschepen, die door hun dagelijkse gebruik aan zware kwaliteitseisen moeten voldoen. Van brandvertragende betimmeringen tot geluidsreducerende betimmeringen en lichtgewichte betimmering voor snel varende schepen.

De betimmeringen moeten aan een aantal eisen voldoen. Dit kan zijn, door middel van een degelijke betimmering met gebruikmaking van afneembare materialen, die aan hogere slijtages onderhevig zijn.

Ook zijn wij bekend met het zogenaamde box in box betimmeringen, wat inhoudt, dat de betimmering volledig op een zwevende vloer komt te staan om geluid en trillingen tot een maximaal te reduceren.

Voor de betimmering van een werkschip, die wij kunnen realiseren vanaf een tekening kunnen wij tot een gewenst resultaat komen. Maar ook door gezamenlijk overleg kunnen we samen door onze adviezen tot een juiste indeling en ontwerp komen, die past bij het te betimmeren werkschip.

werkschepen werkschepen